Will2

צוואה – הביטוח הבטוח

רבים מאיתנו רוצים וחושבים שנכון מאד לעשות “ביטוח חיים”.

כמובן, שכל אחד מבין שביטוח “חיים” יגרום לכך שחברת הביטוח, בתנאים מסויימים, תשלם למוטבים (שהם יכולים להיות בן הזוג שנשאר בחיים או הילדים) סכומי כסף, לאחר מותו.

 

למרות ש”ביטוח חיים” דן במקרה בו המבוטח ילך לעולמו, כאשר מדובר בצוואה אנשים חוששים מלערוך צוואה למרות שגם היא עוסקת בנושא הרכוש של האדם לאחר שילך לעולמו.

 

במאמר קצר זה, אסקור את החשיבות בעריכת צוואה (גם כאשר ההורים חושבים שהחלוקה ברורה וידועה) והחשיבות לערוך צוואה דווקא אצל עורך-דין העוסק בתחום.

 

הקדמה קצרה

החוק קובע שכאשר אדם נפטר, הרכוש שהיה לו בחייו כמו גם רכוש וכספים שהוא זכאי להם לאחר מותו, יחולקו בצורה הבאה (בקווים כלליים):

  1. מחצית לבן הזוג והמחצית השניה בין הילדים בחלקים שווים.
  2. אם אין בן זוג – הילדים יורשים הכל.
  3. אם אין בן זוג וילדים, הורי הנפטר מקבלים את הירושה.
  4. אם אדם מהקרובים נפטר והשאיר ילדים, ילדיו יורשים את חלקו. לדוגמא: אם הבן נפטר לפני אחד ההורים, ילדיו (הנכדים) יורשים את חלקו.

 

יחד עם זאת, החוק קובע שהאדם יכול לערוך צוואה ולכתוב בה למי הוא מוריש. במקרים כאלו, הכתוב בצוואה גובר על החלוקה המפורטת בחוק.

 

מדוע לערוך צוואה?

בהתאם לחוק, כאשר אדם נפטר – רכושו עובר באופן מיידי ליורשיו. אמנם, צריך להוציא צו ירושה או צו קיום צוואה, אבל מבחינה מהותית החלוקה שבחוק או על פי צוואה – נעשית בהתאם לרכוש שהיה בזמן הפטירה. העובדה שהיורש מקבל, פתאום, רכוש – יכולה לעתים לפעול לרעתו.

קטינים

בהתאם לחוק, קטין לא יכול להחליט איך להתנהל עם רכושו ולכן כאשר קטין יורש, בית המשפט קובע זאת. כך יוצא שכאשר אדם נפטר ויש לו דירה, הקטין מקבל לפתע “חלק בדירה” ואין זה משנה מה גודל החלק שלו בדירה. במקרה שיש אישה ושני ילדים – חלקו של הקטין בדירה שווה ל-1/8 הדירה. בוודאי שהקטין לא יכול ליהנות מחלקו בדירה, אולם כאשר הקטין ירצה לקבל משכנתא בתנאי המדינה או לקבל מס-הכנסה שלילי, הוא יירשם כ”בעל זכות במקרקעין” ולכן יפסיד הטבות שונות.

 

 

 

פושט רגל

מקרה נוסף הוא “פושט רגל”. כאשר אדם מגיע למצב של פשיטת רגל ואז נפטר אחד מהוריו, אם לא נכתבה צוואה, הוא זכאי לחלק בדירה. במקרה כזה, כונס הנכסים לא יסכים לתת לפושט הרגל הפטר מכל חובותיו, עד שפושט הרגל לא יוסיף לקופת פשיטת הרגל את חלקו בערך הדירה. כונס הנכסים לא בודק אם יש לחייב כסף בפועל או שהכסף “נמצא בבלטות” של הבית.

כך יוצא שאדם מפסיד את יכולתו לקבל הפטר, בגלל שהוא לא יכול לשלם את הערך של חלקו בבית.

 

איך צוואה פוטרת את הבעיות?

כאשר אדם נפטר לאחר שערך צוואה. הרכוש מתחלק בהתאם לצוואה. כך, יכול המוריש להוריש את כל רכושו לבן הזוג. במקרה כזה, הילד הקטין או הילד שפשט את הרגל, אין להם זכות בירושה והדבר לא יכול לפגוע בזכויותיהם.

 

ואחרי פטירת בן הזוג?

חוק הירושה מאפשר לאדם לכתוב מי יירש אותו לאחר הפטירה של היורש הראשון. כך ניתן לכתוב צוואה המורישה את כל הרכוש והכספים לבן הזוג ולאחר פטירתו לילדים.

במקרה כזה, היורש הראשון (בן הזוג) יכול לעשות ככל העולה על רוחו עם הנכסים והכספים, חוץ מלהוריש אותם לאחרים שאינם כתובים בצוואה של המוריש.

 

צווואה הדדית

חוק הירושה מאפשר לעשות צוואה הדדית – בין שני בני הזוג, צוואה זו מונעת מבן הזוג לשנות את הצוואה ללא הודעה לבן הזוג השני. כל עוד בן הזוג חי, בן הזוג הרוצה לשנות את הצוואה – צריך להודיע לבן הזוג השני על רצונו לשנות על מנת שבן הזוג השני ישקול אם לשנות את הצוואה שלו בהתאם. אם בן הזוג השני נפטר, על בן הזוג הרוצה לשנות את הצוואה מוטלת החובה להחזיר את הנכסים שקיבל מבן הזוג הראשון ורק לאחר מכן הוא יכול לשנות צוואתו.

 

לסיכום

כתיבת צוואה יכולה לאפשר למורישים לדאוג בצורה הטובה ביותר לילדיהם. כתיבת צוואה אצל עו”ד המתעסק בתחום, מאפשרת למורישים לישון בשקט שרכושם יגיע ויעזור לבן הזוג לאחר מותם ולא יגיע לכונסי נכסים או ישאר ללא תזוזה בחשבון כזה או אחר.

בנוסף, צוואה שערוכה כראוי מאפשרת לבני הזוג לדעת שגם אחרי פטירת בן הזוג השני, הכספים והזכויות יכלו לילדיהם ולא ליורשים אחרים, אשר ירשו את בן הזוג שנותר בחיים (לדוגמא: ילדים שיוולדו לו בעתיד, מבן זוג אחר).

משרדנו עוסק בדיני משפחה לרבות בדיני ירושה וכתיבת צוואות, הוצאת צו ירושה וכד’.

 

שנזכה לאריכות ימים ושנים,

 

איתמר ב’ לנדאו, עו”ד

itamar@ibl-law.co.il

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *