מדוע לעשות צוואה?

היתרון הגדול לאדם בעריכת הצוואה היא – שקט תעשייתי.

עריכת צוואה לא נותנת לאדם או ליורשיו, יותר רכוש מהרכוש הקיים כיום. אולם, היא מאפשרת לאדם לדעת איך רכושו יחולק אחרי פטירתו מן העולם.

כאשר הדבר ידוע מראש, גם אם החלוקה איננה שווה, הדבר מונע במקרים רבים סכסוכי משפחה.

איך אפשר לעשות צוואה?

צוואה ניתן לעשות במספר דרכים. ישנם הרוצים לחסוך את התשלום לעורך הדין ומבקשים לעשות צוואה בעצמם. אמנם, עקרונית, לפי החוק – הדבר ניתן.

אולם, כאשר יש התנגדות לצוואה שנעשתה ע”י האדם לבדו – כל פגם מינורי בצוואה, יכול להביא לפסילתה. כך לדוגמא, אדם שכותב צוואה בכתב ידו כשהוא בן 70 ונפטר לאחר 20 שנה. יכול לבוא מישהו שלא מרוצה מהצוואה ולהביא כדוגמא לכתב היד, את כתוב ידו של אותו אדם מגיל 40.

האם הכתב יהיה שונה? בוודאי שכן. האם זה פשוט להוכיח שמדובר בכתב ידו של המצווה? בכלל לא.

במקרה כזה, יש סיכוי גדול שהצוואה תיפסל.

צוואה בעדים

הצורה העדיפה לעריכת צוואה הינה ע”י עורך דין ובפני עדים (כאשר, לרוב, עורך הדין הוא אחד העדים).

עריכת צוואה בצורה זו מבטיחה את קיומה של הצוואה. זאת מאחר והצוואה נערכת ע”י עורך דין, כמו עו”ד איתמר לנדאו, העוסק בתחום הצוואות במסגרת עיסוקו הרגיל ובנוסף הצוואה נחתמת ע”י שני עדים  – כלומר, גם אם אחד העדים לא יוכל להעיד על מעמד עריכת הצוואה, יש אדם נוסף שנוכח באותו מעמד (במעמד החתימה על הצוואה, לא יכולים להיות נוכחים האנשים שאמורים לקבל חלק מהירושה).

צוואה הדדית

החוק מאפשר כיום שבני זוג יחתמו ביחד על צוואה הדדית.

משמעותה של הצוואה היא שכל אחד מבני הזוג יודע מה קבע בן הזוג השני בצוואתו. לרוב, כל בן זוג מצווה את הירושה לבן הזוג האחר ולאחר מכן לאדם שלישי. הצוואה ההדדית לא חייבת להיות שווה, אולם היא מחייבת את בני הזוג ומטילה עליהם מגבלה מלשנות את הצוואה. עו”ד איתמר לנדאו יודע לערוך גם צוואות כאלו.