Law 39989  340

סודם של עורכי הדין – חישוב נזק גוף שנגרם בגלל התאונה או הרשלנות הרפואית.

בתביעות עקב תאונת דרכים, תאונת עבודה ורשלנות רפואית נדרש התובע לחשב את הנזק שנגרם לו. הנזק הפיזי שנגרם לאדם, קרוי בשפה המקצועית “נזק גוף”.

חישוב נזק גוף נעשה במספר נושאים, הקרויים בשפה המקצועית “ראשי נזק”. ראשי הנזק העיקריים הם:

הפסדי שכר לעבר, הפסדי השתכרות לעתיד, כאב וסבל, עזרת הזולת לעבר ולעתיד, הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד ונסיעות לטיפולים רפואיים לעבר ולעתיד.

כמובן, שבפציעות מורכבות יותר ישנם ראשי נזק נוספים כגון: סיעוד, החלפת רכב, טיפולים מיוחדים וכו’.

במאמר זה אסביר איך מחשבים את ראש הנזק: הפסד ההשתכרות לעתיד. חישוב זה הוא משמעותי ביותר, שכן בהרבה מקרים ראש נזק זה הוא בעל המשקל הגבוה ביותר בפיצוי הנפגע.

אקדים ואומר שהאמור במאמר זה הוא “על קצה המזלג”, כמובן שחישוב נזקי גוף הינו פרופסיה שצריך לדעת, להבין ולהתמחות בה.

 

חישוב הנכות הרפואית

בתקנות הביטוח הלאומי (נפגעי עבודה) ישנה רשימה ארוכה של פציעות וחוליים שונים, לגבי כל איבר מאיברי גופו של אדם. כאשר, לכל פגיעה נקבע אחוז נכות מסויים. רשימה זו משמשת את הרופאים בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, בתביעות לפגיעה במהלך העבודה, בפגיעה שנגרמה עקב רשלנות רפואית ועוד. הנכות הרפואית נקבעת ע”י רופא מומחה שבודק את הנפגע (כאשר יש שתי חוות דעת שונות מצד התובע ומצד הנתבע, בית המשפט מכריע בין שתי חוות הדעת. לפעמים בעזרת חוות דעת שלישית של מומחה מטעם בית המשפט).

כאשר אדם סובל ממספר פגיעות, הנכות נקבעת בצורה יחסית. לדוגמא – עבור הגבלת התנועה בעמוד השדרה המותני, אחוז הנכות הוא 20%. לכן אדם שעקב פגיעה הוגבל בתנועה בעמוד השדרה המתני תקבע לו נכות בשיעור של 20%. אולם אם אותו אדם נפצע בצורה קשה בשרירי בית החזה שגם שם אחוז הנכות הוא 20%. אחוזי נכות אלו מחושבים מה-80% שהיו לו לפני התאונה. ולכן עבור 20% הנכות הנוספים יוכרו לו רק 16% (המהווים 20% מתוך ה-80% שהיו לו).

נכותו המשוקללת של אותו נפגע תהיה 36% ולא 40%.

 

נכות תפקודית

בעוד שהנכות הרפואית נקבעת ע”י רופא מומחה. הנכות התפקודית נקבעת ע”י בית המשפט בלבד.

הנכות התפקודית קובעת עד כמה נפגע תפקודו של התובע בגלל הפציעה. יתכן ולנכות רפואית מסויימת לא תהיה השפעה תפקודית ויתכן והנכות התפקודית תהיה הרבה יותר גבוהה מהנכות הרפואית.

כך לדוגמא, קטיעת קצה הזרת מזכה את הנפגע ב-5% נכות רפואית. אולם, אם הנפגע הוא פסנתרן קטיעה כזו יכולה לגרום לו לפגיעה קשה בעבודתו כפסנתרן. במקרה כזה, בית המשפט יקבע שהנכות התפקודית היא גבוהה בעשרות אחוזים יותר מהנכות הרפואית.

 

איך מתחשבים באחוזי הנכות בקביעת הפיצוי?

לאחר שבית המשפט קובע את הנכות התפקודית, מכפילים אחוז זה במשכורת אותה הרוויח התובע לפני התאונה. כלומר, אם התובע הרוויח 10,000 ₪ ונכותו התפקודית היא 10%, מחשבים כאילו הפסיד 1,000 ₪ לחודש מיום החישוב עד לצאתו לפנסיה. סכום זה מהוונים להיום (היוון משמעו חישוב ערך כסף עתידי להווה, לעורך דין העוסק בנזקי גוף ישנה טבלה של מקדמי ההיוון לפי שנות העבודה של הנפגע מיום החישוב ועד ליציאתו לפנסיה).

 

כאמור לעיל, במאמר זה סקרתי על קצה המזלג את נושא חישוב הפסד השכר לעתיד. למעשה, חישוב נזקי גוף הינו פרופסיה שצריך לדעת, להבין ולהתמחות בה. עו”ד לנדאו בקיא בכל נושא נזקי הגוף כולל תאונות דרכים ורשלנות רפואית וישמח לעזור לכם, אתם מוזמנים למלא פרטים באתר או להתקשר 052-5572252.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *