בס”ד

“אל תשליכני לעת זיקנה…”

הרבה לא יודעים על השינוי המהותי שנעשה בחוק בשנה האחרונה.

שינוי שבעצם מאפשר לכל אדם לקבוע, מה יקרה כשהוא לא יהיה כשיר להחליט על גורלו.

ומה הכוונה?

אם בעבר אדם היה כשיר ובגיר מגיל 18 ואילך, כאשר היה מגיע לסיטואציה שהוא מבולבל או בעל אי יכולת להחליט החלטות חשובות (עקב גיל, מחלה או עקב תאונה), בית המשפט היה ממנה אפוטרופוס שהיה, למעשה, מחליט עבור האדם בכל נושא – בלי לשאול אותו ולפעמים גם בלי לדעת מה אותו אדם רוצה.

השינוי שנעשה בחוק, מאפשר לאדם לקבוע כבר היום – מה יעשו ברכושו ואיך יטפלו בו בעתיד.

הדבר נעשה על ידי עריכת ייפוי כוח מתמשך.

משמעות המילה “מתמשך” היא שייפוי הכוח הוא ללא תוקף, עד שלא יקרה האירוע שממנו והלאה ייפוי הכוח יופעל.

מי קובע מתי ייפוי הכוח יכנס לתוקף?

האדם עצמו, קובע באיזה אירוע יכנס ייפוי הכוח לתוקף.

ייפוי הכוח לא מונע ממנו להמשיך ולהחליט מה לעשות עם רכושו וגופו. אלא, מאפשר לאדם נוסף להחליט בעניינים אלו.

מי קובע מי יהיה מיופה הכוח?

האדם עצמו קובע למי הוא נותן את ייפוי הכוח.

האדם יכול לקבוע מיופה כוח אחד לרכוש ואחר לגוף. האדם יכול לקבוע באלו תחומים מיופה הכוח יהיה אחראי ובאלו תחומים הוא לא יהיה אחראי.

מהם מגבלות מיופה הכוח?

מיופה הכוח לא יכול לעשות ככל העולה על רוחו.

קודם כל, האדם עצמו יכול לקבוע שדברים מסויימים מיופה הכוח לא יכול לעשות.

בנוסף, החוק קובע מגבלות נוספות על פעולותיו של מיופה הכוח. מיופה הכוח לא יכול להצביע במקום האדם, לא יכול להחליף אותו כנציג של אחרים ועוד.

בנוסף, פעולות מסויימות מיופה הכוח יכול לעשות רק באישור בית המשפט. למשל: קניה ומכירת מקרקעין, מתן הלוואות או מתנות בסכומים של מעל ל-100,000 ₪ (נכון להיום) ועוד.

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך יכול לערוך רק עורך דין אשר עבר הסמכה וקיבל אישור של האפוטרופוס הכללי.

עו”ד איתמר לנדאו, לדוגמא, עבר הסמכה כזו ויכול לערוך ייפוי כוח שכזה.